logo

AC-500EQ-180H

3287076467

AC-500EQ-180H

3287076467
  • Компактен
  • Лесен за монтаж
  • Самопочистващ се
  • Ниски разходи за сервиз и поддръжка
  • Всички елементи са с изпитано налягане и херметичност
  • Без уплътнения

Описание

Запоените пластинчати топлообменници на Alfa Laval AC осигуряват ефективен топлопренос с нисък отпечатък. Те са специално проектирани за работа в приложения за климатизация и хладилна техника като изпарители и кондензатори в чилъри и термопомпи.

Технически данни

Процес
Кондензатор
Хладилен агент
R407C
Вторичен кръг
Вода
Мощност (kW)
176 kW
Температура на кондензация (°C)
Tcond. +38 °C
Температура – вторичен кръг (°C)
30 → 35 °C
Макс. пад на налягането (kPa)
50 kPa
Дължина (mm)
622 mm
Широчина (mm)
322 mm
Височина (mm)
739 mm
Тегло (kg)
163,3 kg