logo

Komerční chlazení

Široká škála výměníků Alfa Laval je instalována v četných obytných i veřejných budovách - v klimatizacích (chillery), v systémech pro ohřev teplé vody (kotel/solar) nebo v tepelných čerpadlech.