logo

Vyměňte váš stávající výměník tepla ze ekvivalentní náhradu

Enter the technical specification of your current heat exchanger below, and we will propose the most suitable unit for you. The information you need to enter is available on the name plate of your current unit.

Informace o vašem současném výměníku tepla

Níže zadejte technickou specifikaci vašeho současného výměníku tepla.

Kde mohu najít typový štítek?

Typový štítek je malý kovový štítek, který je umístěn na vašem výměníku tepla. Obsahuje technické informace o vašem výměníku, například: typ, sériové číslo, výrobce, model a rok výroby .

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době je možné najít náhradu pouze pro pájené nebo tavně spojované deskové výměníky tepla. Další zařízení budou k dispozici již brzy.