logo

Ścieki przemysłowe

Alfa Laval nieustannie dostarcza rozwiązania i produkty wspierające klientów w osiąganiu celów biznesowych i środowiskowych poprzez poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju ,maksymalizację ponownego wykorzystania wody, przekształcanie odpadów w wartość, a także minimalizowanie zużycia energii i odpadów.