logo

Čistenie priemyselných kvapalín

"Odstredivé separátory Alfa Laval sú extrémne účinné pri odstraňovaní jemných pevných častíc a nežiaducich kvapalných nečistôt z rôznych typov prevádzkových kvapalín. Náš produktový rad je navrhnutá tak, aby maximalizoval životnosť kvapaliny, zlepšil udržateľnosť procesu pri nízkych nárokoch na údržbu."