logo

Komerčné chladenie

Široká škála výmenníkov Alfa Laval je inštalovaná v početných obytných i verejných budovách - v klimatizáciách (chillery), v systémoch pre ohrev teplej vody (kotol / solar) alebo v tepelných čerpadlách.