logo

Výmenník medziokruhu chladiacej veže

Cooling Tower Interchanger

Výkon (kW):25 kW
Max. tlaková strata (kPa):45 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):25 kW
Max. tlaková strata (kPa):45 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):50 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):50 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):75 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):75 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):100 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):100 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):125 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):125 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):150 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla
Výkon (kW):150 kW
Max. tlaková strata (kPa):50 kPa
Typ výmenníka tepla:Rozoberateľný doskový výmenník tepla

Produkty na porovnanie