logo

Využitie prevádzkových médií z priemyslu

Alfa Laval ponúka kompaktné a účinné zvárané výmenníky tepla aj pre priemyselné systémy. Vylepšite svoj systém účinným a energeticky úsporným riešením!

CP30 316L
CP30-60 pl 316L
Výkon:3000 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP30 316L
CP30-100 pl 316L
Výkon:3200 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP40 316L
CP40-160 pl 316L
Výkon:3333 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP30 316L
CP30-100 pl 316L
Výkon:6300 kW
Max. tlaková strata:100 kPa
Max. tlaková strata:-
CP40 316L
CP40-160 pl 316L
Výkon:6600 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP50 316L
CP50-200 pl 316L
Výkon:6800 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP40 316L
CP40-120 pl 316L
Výkon:9400 kW
Max. tlaková strata:100 kPa
Max. tlaková strata:-
CP50 316L
CP50-150 pl 316L
Výkon:9900 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-
CP50 316L
CP50-200 pl 316L
Výkon:10200 kW
Max. tlaková strata:100 kPa
Max. tlaková strata:-
CP40 316L
CP40-160pl 316L
Výkon:12500 kW
Max. tlaková strata:100 kPa
Max. tlaková strata:-
CP50 316L
CP50-150 pl 316L
Výkon:12800 kW
Max. tlaková strata:100 kPa
Max. tlaková strata:-
CP75 316L
CP75-150 pl 316L
Výkon:13400 kW
Max. tlaková strata:50 kPa
Max. tlaková strata:-

Produkty na porovnanie