logo

CIP (почистване на място)

Качеството при почистване на място (CIP) е от съществено значение за млекопреработвателната индустрия. Ефикасността е ключ, както по отношение на резултатите от почистването, така и по отношение на икономията. Икономията при CIP се определя по отношение на разходи и време. Намалените отпадъци са от критично значение – необходимо е правилно конфигуриране и ефикасно почистване, изпомпване и топлинна обработка, за да се уловие правилно почистващата течност от работните повърхности.

46
46
46
14
18
14
Lead time on request
Alfa Laval Base 3
M3-Base 16PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
AlfaNova 27-24H
3288000901
лв.
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 3
M3-Base 20PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
AlfaNova 27-34H
3288000764
лв.
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 3
M3-Base 22PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):7000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
AlfaNova 76-20H
3287050291
лв.
Дебит – първичен кръг (kg/h):7000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Дебит – първичен кръг (kg/h):7000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 3
M3-Base 24PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):8000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
AlfaNova 76-20H
3287050291
лв.
Дебит – първичен кръг (kg/h):8000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Дебит – първичен кръг (kg/h):8000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-

Продукти за сравнение