logo

Добре дошли в продуктовия каталог на Alfa Laval

Намерете продукта на Alfa Laval, който е най-подходящ за вашето приложение.

Намерете партньор на Alfa Laval близо до вас, за да поискате оферта.

Определете категорията

Изберете продукт

Намерете партньор

Поискайте оферта

Изберете своя продукт или приложение

Намерете информация за продукта и идентифицирайте вашите резервни части по сериен номер

Просто въведете серийния номер на вашето оборудване Alfa Laval, за да получите достъп до безценни активи – от ръководства до резервни части, видеоклипове за обслужване и друга важна информация. В зависимост от датата на производство, той може да бъде посочен като сериен номер, SN# или подобен.

Въведете серийния си номер тук