logo

Сменете настоящия си топлообменник с еквивалентен на него

Enter the technical specification of your current heat exchanger below, and we will propose the most suitable unit for you. The information you need to enter is available on the name plate of your current unit.

Информация за текущия Ви топлообменен апарат

Въведете техническата спецификация на настоящия си топлообменник по-долу.

Къде мога да намеря табелката с данните му?

Табелката с данни е малка метална пластина, която се намира на вашия топлообменник. Тя съдържа техническа информация за вашето устройство, като например: тип, сериен номер, производител, модел и година на производство .

Моля, имайте предвид, че понастоящем можете да търсите резервни части само за запоени и свързани чрез стопяване топлообменници. Очаквайте скоро още оборудване.