logo

Търговско охлаждане

Широката гама от топлообменници на Alfa Laval намират многобройни приложения в системите за жилищна и търговска климатизация – в това число климатизацията (чилъри), отопление на вода за битови нужди (котел/солар), термопомпи и хладилен транспорт.