logo

Охлаждане на прясна бира

Пивоварството е сложна смесица от занаятчиство, технология и майсторство. Корените му са в силните исторически и културни традиции, заедно с вкус за нови, новаторски видове продукти и често павира пътя за използване на на-напредналите технологични процеси.

9
9
9
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-Base 35PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-Base 62PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 10
M10-BBase 65PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 10
M10-BBase 90PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 10
M10-BBase 128PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 10
M10-BBase 173PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M15-BFMC 81PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M15-BFMC 101PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M10-BFMC 121PL 1SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):-
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-

Продукти за сравнение