logo

DOC30-34H

3287083345

DOC30-34H

3287083345
Lead time on request
  • Компактен
  • Лесен за монтаж
  • Самопочистващ се
  • Ниски разходи за сервиз и поддръжка
  • Всички елементи са с изпитано налягане и херметичност
  • Без уплътнения
  • Много здрави свързващи фланци
  • Интегрирана скоба за монтаж

Описание

Alfa Laval DOC – Dedicated Oil Coolers (специални маслени охладители) са запоени пластинчати топлообменници със здрави свързващи фланци, които са подходящи за охлаждане на хидравлични масла.

Технически данни

Вид масло
VG 32
Мощност (kW)
40 kW
Температура – първичен кръг (°C)
60 → 50 °C
Температура – вторичен кръг (°C)
20 → 28 °C
Поток – първичен кръг (l/min)
141,6
Поток – вторичен кръг (l/min)
70,9
Тегло (kg)
4,9 kg
Връзка – първичен кръг
-
Връзка – вторичен кръг
-