logo

Изпарение

Alfa Laval насочва избора на полузаварени пластинчати топлообменници за наводнени изпарители с естествени хладилни агенти.

35
35
Lead time on request
T10-EWFGc-42M
T10-EWFGc-42M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
T10-EWFGc-50M
T10-EWFGc-50M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
T10-EWFGc-60M
T10-EWFGc-60M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):-
Lead time on request
T10-EWFGc-70M
T10-EWFGc-70M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
T10-EWFGc-80M
T10-EWFGc-80M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
T10-EWFGc-98M
T10-EWFGc-98M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
MK15-BWFG-70M
MK15-BWFG-70M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):-
Lead time on request
MK15-BWFG-94M
MK15-BWFG-94M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
MK15-BWFG-120M
MK15-BWFG-120M
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
TK20-BWFG-112H
TK20-BWFG-112H
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
TK20-BWFG-142H
TK20-BWFG-142H
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C
Lead time on request
TK20-BWFG-172H
TK20-BWFG-172H
Хладилен агент:R717
Мощност (TR):-
Температура на изпарение (°C):Tevap. 4 °C

Продукти за сравнение