logo

Alfa Laval Base 10

M10-MBase 137PL 1SEC

Alfa Laval Base 10

M10-MBase 137PL 1SEC
  • Висока енергийна ефективност – ниски оперативни разходи
  • Гъвкава конфигурация – зоната на топлинен пренос може да бъде модифицирана
  • Лесен монтаж – компактен дизайн
  • Висока експлоатационна надеждност – лесно отваряне за инспекция и лесно почистване чрез CIP
  • Достъп до глобалната мрежа за услуги на Alfa Laval

Описание

Alfa Laval BaseLine е гама от пластинчати топлообменници с уплътнение, използвана в млекопреработвателната, хранително-вкусовата промишленост, промишлеността за производство на напитки и други хигиенични приложения, изискващи термично ефективна работа. Предлага се богата гама от пластинчати топлообменници и топлообменници с уплътнение.

Технически данни

Дебит – първичен кръг (kg/h)
35000 kg/h
Температура – първичен кръг (°C)
15 → 4 °C
Пад на налягане – първичен кръг (kPa)
145 kPa
Охлаждаща среда
Ледена вода
Дебит – вторичен кръг (kg/h)
70000 kg/h
Температура – вторичен кръг (°C)
2 °C
Пад на налягане – вторичен кръг (kPa)
75 kPa
Мин. дебит за CIP (kg/h)
14960 kg/h
Пад на налягането при CIP (kPa)
27 kPa