logo

Съединителни елементи UltraPure, Tri-Clover BPE

Гамата продукти Tri-Clover BioPharm включва изчерпателна селекция от съединителни елементи с обозначение на повърхностната обработка SF1 (ID Ra ≤ 20 µin) или SF4 (ID Ra ≤ 15 µin EP), където SF1 е механично полирана повърхност, а SF4 е електрополирана. Тръбите в тази гама отговарят на стандартите за размери ASME BPE

198
40
94
31
55
289
385
31
0
0
0
0
0
0
0
3
1
6
2
4
4
4
4
31
0
15
16
16
15
0
0
0
0
0
0
31
0
Lead time on request
Size:0.5"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:4"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:1"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:1"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)
Lead time on request
Size:2.5"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:3"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)
Lead time on request
Size:4"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)
Lead time on request
Size:2"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)
Lead time on request
Size:2"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:3"
Material:316L
Finish:SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin)
Lead time on request
Size:0.5"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)
Lead time on request
Size:2.5"
Material:316L
Finish:SF1(PL) (ID=20/OD=32µin)

Продукти за сравнение