logo

Охлаждане на мъст

Пивоварството е сложна смесица от занаятчиство, технология и майсторство. Корените му са в силните исторически и културни традиции, заедно с вкус за нови, новаторски видове продукти и често павира пътя за използване на на-напредналите технологични процеси.

Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 85PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 193PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 313PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 10
M10-MFHC 289PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 11
TL10-PBase 161PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 11
TL10-PBase 217PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 11
TL10-PBase 273PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 11
TL10-PBase 329PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M15-MFMC 353PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M15-MFMC 481PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval M Line 15
M15-MFMC 593PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-
Lead time on request
Alfa Laval T20
T20-PFG 576PL 1SEC
Температура – първичен кръг (°F):-
Температура – вторичен кръг (°F):-

Продукти за сравнение