Folosim cookie-uri - prin utilizarea acestui site sau închiderea acestui mesaj sunteți de acord cu politica noastră de cookie-uri. Citiți mai mult
logo
logo

Politica de Confidențialitate pentru website-ul Alfa Laval

Alfa Laval respectă confidențialitatea și protejează datele dvs. personale pe care le prelucrăm. Scopul acestei politici este de a vă informa cu privire la tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm atunci când înregistrați un profil pe website și la măsurile pe care le luăm pentru protecția și siguranța datelor cu caracter personal. Această politică și principiile sale se aplică informațiilor personale de identificare pe care le solicităm și pe care le furnizați. Prin aceasta ne referim la informații care vă identifică direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa fizică, adresa de e-mail sau alte detalii de contact.

Ne propunem să prelucrăm date personale adecvate, relevante și nu excesiv în raport cu scopul pentru care au fost colectate. Credem că suntem transparenți cu privire la tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm și motivele pentru care le colectăm. Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal doar în situația în care avem motive legale pentru a face acest lucru și în conformitate cu cerințele aplicabile de protecție a datelor.

La cerere, Alfa Laval vă va oferi informații suplimentare cu privire la prelucrarea și protecția datelor personale atunci când vizitați magazinul online Alfa Laval și/sau website-urile Alfa Laval care permit clienților și partenerilor de afaceri să se conecteze. Pentru mai multe informații despre drepturile dvs., consultați secțiunea „Care sunt drepturile dvs.” de mai jos.

Informații privind prelucrarea datelor personale

Când pur și simplu accesați și navigați pe website-urile noastre, nu avem nevoie de informații personale de identificare. Este posibil să colectăm informații non-personale limitate pe care browserul dvs. le pune la dispoziție ori de câte ori vizitați un website, de exemplu, limba browserului, datele privind locația geografică, data și ora și cookie-urile. Folosim informații non-personale pentru a înțelege mai bine experiența utilizatorului și interacțiunea cu website-urile și pentru a îmbunătăți în continuare ofertele și serviciile noastre. Politica noastră de utilizare a cookie-urilor este disponibilă aici.

Când înregistrați un profil pe magazinul online Alfa Laval sau utilizați chatul live, ne furnizați anumite date personale, precum numele și detaliile de contact și, dacă este relevant, istoricul chatului. Datele personale vor fi colectate direct de la dvs.

Datele cu caracter personal vor fi stocate în baza de date operată de Alfa Laval și utilizate de Alfa Laval, filialele și partenerii săi de afaceri, astfel cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate. Dacă doriți să vă înregistrați profilul, vă rugăm să trimiteți numele și e-mailul la ebusiness@alfalaval.com.

Care este scopul prelucrării datelor dvs. personale?

Datele dvs. personale sunt necesare pentru noi și / sau filialele noastre pentru:

  • a vă oferi acces la website pentru magazinul nostru online și / sau unul dintre site-urile noastre care permit clienților și partenerilor de afaceri să se conecteze;
  • a gestiona orice solicitări de oferte sau întrebări din partea dvs.; și
  • A gestiona orice comenzi de achiziție plasate de dvs. și a administra relația cu clienții.

Noi și / sau filialele noastre vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă contacta cu privire la produse și oferte care vă pot interesa, inclusiv notificări de siguranță și în scopuri de marketing.

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Prelucrarea datelor personale cu scopul de a vă oferi acces la website-urile noastre, gestionarea oricăror cotații sau întrebări sau a unei comenzi de achiziție făcute de dvs. se bazează pe faptul că este necesară în conformitate cu dorințele dvs..

Prelucrarea datelor personale în scopul de a vă prezenta oferte sau în scopuri de marketing se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru o astfel de prelucrare. Vă dați consimțământul bifând caseta de consimțământ la înregistrarea profilului dvs. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul contactându-ne la ebusiness@alfalaval.com. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate duce la neîndeplinirea angajamentelor noastre.

Cine are acces la datele dvs. personale?

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau accesului ilegal etc. Numărul de persoane cu acces la datele dvs. personale este limitat. Numai persoanele asociate care trebuie să proceseze datele dvs. personale în conformitate cu scopurile de mai sus vor avea acces la datele personale.

Informațiile dvs. de profil pot fi, de asemenea, vizualizate la nivel global de Alfa Laval și de filialele sale în scopurile menționate mai sus.

Dacă sunteți un client care a acceptat în mod specific să partajeze informații cu partenerii de afaceri Alfa Laval în legătură cu ofertele, numele și informațiile dvs. de contact pot fi vizualizate la nivel global de partenerii de afaceri Alfa Laval care sunt conectați la unul dintre website-uri. Informațiile pot fi utilizate de astfel de parteneri de afaceri Alfa Laval pentru (i) a vă contacta în legătură cu ofertele sau întrebările trimise de dvs. către partenerul de afaceri și (ii) a vă oferi servicii de întreținere și alte servicii în legătură cu produsele Alfa Laval.

Vom partaja datele dvs. personale cu furnizorul extern al serviciilor website-ului pentru a le pune la dispoziție.

Dacă este necesar pentru a atinge scopurile stabilite mai sus, datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara UE/SEE în care se află partenerii sau filialele de afaceri ai Alfa Laval. Pentru transferul informațiilor dvs. în afara UE/SEE, vom asigura respectarea oricăror legi de confidențialitate aplicabile acestor date cu caracter personal.

Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele dvs. personale vor fi stocate atâta timp cât aveți un profil înregistrat și vor fi șterse la scurt timp după anularea profilului dvs. sau după finalizarea ultimei comenzi de achiziție sau comunicare cu privire la o ofertă sau o întrebare din partea dvs., sau pentru o perioadă mai lungă de timp necesară pentru administrarea oricăror ordine de achiziție și acorduri rezultate sau în conformitate cu legile aplicabile (cum ar fi în scopul ținerii evidenței contabile). Cu toate acestea, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale mai devreme (consultați drepturile dvs. de mai jos).

Care sunt drepturile dvs.?

Aveți dreptul să știți ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dvs. și să solicitați o copie a acestor date. Aveți dreptul să vi se corecteze datele personale incorecte referitoare la dvs. și, în unele cazuri, puteți solicita ștergerea datelor personale (de exemplu, dacă vă retrageți consimțământul). De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți anumitor prelucrări ale datelor personale și să solicitați limitarea procesării datelor personale. Vă rugăm să rețineți că restricționarea sau ștergerea datelor personale poate duce la neîndeplinirea angajamentelor noastre. De asemenea, aveți dreptul să extrageți datele dvs. personale într-un format care poate fi citit automat și să transferați datele personale către un alt operator.

Alfa Laval Corporate AB, Reg. No. 556007-7785, PO Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia, este operatorul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să vă adresați în scris la ebusiness@alfalaval.com.

Dacă aveți obiecții sau reclamații cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a raporta acest lucru Autorității Suedeze pentru Protecția Datelor (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten), care este autoritatea de supraveghere pentru prelucrarea de date personale.

Vă rugăm să rețineți că Partenerii de Afaceri Alfa Laval cu care ați fost de acord să partajați datele dvs. cu caracter personal vor fi considerați a fi controlori ai acestor date cu caracter personal în măsura în care procesează datele dvs. cu caracter personal. Partenerii de Afaceri Alfa Laval vor fi, de asemenea, considerați a fi controlori ai datelor personale referitoare la dvs. înregistrate de Partenerii de Afaceri Alfa Laval în profilurile proprii ale acestor parteneri de pe website-urile Alfa Laval. Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. personale de către Partenerii de Afaceri Alfa Laval, trebuie să contactați direct Partenerii de Afaceri Alfa Laval.

23octombrie 2018