logo

DOC16-10A

3287119978

DOC16-10A

3287119978
  • Kompaktan
  • Jednostavna instalacija
  • Samočišćenje
  • Male potrebe za servisiranjem i održavanjem
  • Sve jedinice su ispitane na pritisak i curenje
  • Bez dihtunga
  • Veoma snažne spojne prirubnice
  • Integrisani nosač za montažu

Opis

Alfa Laval DOC - Namenski hladnjaci ulja su lemljeni pločasti izmenjivači toplote sa snažnim spojnim prirubnicama, podesni za primene koje obuhvataju hlađenje hidrauličnog ulja.

Tehnički detalji

Tip ulja
VG 32
Kapacitet (kW)
3 kW
Temperatura na primarnoj strani (°C)
60 → 50 °C
Temperatura na sekundarnoj strani (°C)
20 → 28 °C
Primarni protok (l/min)
10,6
Sekundarni protok (l/min)
5,3
Težina (kg)
0,7 kg
Priključak na primarnoj strani
-
Priključak na sekundarnoj strani
-