logo

Pravila o privatnosti za veb-stranicu kompanije Alfa Laval

Kompanija Alfa Laval poštuje Vašu privatnost i štiti lične podatke koje obrađujemo o Vama. Svrha ove politike je da Vas obavesti o tipovima ličnih podataka koje prikupljamo kada registrujete profil na našoj veb-stranici i zastitne mere koje preduzimamo da bismo zaštitili Vaše lične podatke. Ova politika i njeni principi se primenjuju na lične podatke koji tražimo i koje ste uneli. Pod ovim podrazumevamo informacije koje Vas direktno ili indirektno identifikuju, kao što su ime i prezime, fizička adresa, imejl adresa ili druge kontakt informacije.

Cilj nam je da obrađujemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ne prekomerni u odnosu na svrhu zbog koje su prikupljeni. Verujemo u transparentnost u pogledu tipova ličnih podataka koje obrađujemo i zbog čega prikupljamo Vaše podatke. Prikupljamo i obrađujemo samo lične podatke za koje imamo pravni osnov i koji su u skladu sa važećim zahtevima za zaštitu podataka.

Na zahtev, kompanija Alfa Laval će Vam pružiti dodatne informacije u vezi sa obradom i zaštitom Vaših ličnih podataka prilikom posete veb-prodavnici kompanije Alfa Laval i/ili veb-stranicama kompanije Alfa Laval koje omogućavaju klijentima i poslovnim partnerima da se povežu. Molimo pogledajte odeljak „Koja su Vaša prava“ u nastavku za više informacija o Vašim pravima.

Informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka

Kada samo pristupate našim veb-stranicama i pregledavate ih, mi ne zahtevamo lične podatke. Možemo prikupljati ograničene podatke koji nisu lični koje Vaš pregledač stavlja na raspolaganje kad god posetite veb-stranicu, npr. jezik pregledača, podaci o geografskoj lokaciji, datum i vreme i kolačići. Podatke koji nisu lični koristimo da bismo bolje razumeli korisničko iskustvo i interakciju sa veb-stranicama i da bismo dodatno poboljšali našu ponudu i usluge. Dostupna je naša politika za upotrebu kolačića here.

Kada registrujete profil na veb-prodavnici kompanije Alfa Laval ili koristite ćaskanje uživo, pružate nam određene lične podatke, kao što su ime i kontakt informacije i ako je bitno, istoriju ćaskanja. Lični podaci će se prikupljati samo direktno od Vas.

Lični podaci će se čuvati u bazi podataka kojom upravlja kompanija Alfa Laval, a koristiće je kompanija Alfa Laval, njene podružnice i poslovni partneri kako je navedeno u ovoj politici privatnosti. Ako želite da odjavite svoj profil, pošaljite Vaše ime i imejl na ebusiness@alfalaval.com.

Koja je svrha obrade Vaših ličnih podataka?

Vaši lični podaci su neophodni nama i/ili našim podružnicama kako bi:

  • Vam obezbedili pristup veb-stranici naše veb-prodavnice i/ili jednoj od naših veb-stranica koje omogućavaju povezivanje klijenata i poslovnih partnera;
  • Vam obradili sve zahteve za ponude ili pitanja; i
  • Upravljali svim porudžbinama koje ste Vi poručili i administrirali odnos sa klijentima.

Mi i/ili naše podružnice ćemo takođe koristiti Vaše lične podatke da bismo Vas kontaktirali u vezi sa proizvodima i ponudama koji bi Vas mogli zanimati, uključujući obaveštenja o bezbednosti i u marketinške svrhe.

Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?

Obrada Vaših ličnih podataka u svrhu omogućavanja pristupa našim veb-stranicama, rukovanja bilo kojim ponudama ili pitanjima ili porudžbinama koje ste Vi poručili zasniva se na tome da je to neophodno u skladu sa Vašim željama.

Obrada Vaših ličnih podataka u svrhu pružanja ponuda ili u suprotnom u marketinške svrhe zasniva se na Vašem pristanku na takvu obradu. Saglasnost dajete potvrđivanjem polja za saglasnost u vezi sa registracijom Vašeg profila. U bilo kom trenutku možete povući svoj pristanak tako što ćete nas kontaktirati na ebusiness@alfalaval.com. Imajte na umu da ovo može dovesti do toga da ne budemo u mogućnosti da ispunimo naše obaveze.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

Sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka ili nezakonitog pristupa, itd. Broj osoba sa pristupom Vašim ličnim podacima je ograničen. Pristup Vašim ličnim podacima imaće samo povezani pojedinci koji treba da obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa gore navedenim razlozima.

Informacije o Vašem profilu takođe mogu biti globalno viđene od strane kompanije Alfa Laval i njenih podružnica iz gore navedenih razloga.

Ako ste klijent koji je izričito izrazio saglasnost o deljenju informacija sa poslovnim partnerima kompanije Alfa Laval u vezi sa ponudama, Vaše ime i kontakt informacije mogu globalno da vide poslovni partneri kompanije Alfa Laval koji su povezani sa nekom od veb-stranica. Informacije se mogu koristiti od strane takvih poslovnih partnera kompanije Alfa Laval da bi (i) Vas kontaktirali u vezi sa ponudama ili pitanjima koja ste poslali poslovnom partneru i (ii) Vam ponudili održavanje i druge usluge u vezi sa Vašim proizvodima Alfa Laval.

Podelićemo Vaše lične podatke sa spoljnim dobavljačem usluga veb-stranica kako bi Vam oni bili dostupni.

Ukoliko je potrebno za postizanje gore navedenih svrha, Vaši lični podaci mogu se preneti u zemlje van EU/EEA u kojima se nalaze poslovni partneri ili podružnice kompanije Alfa Laval. Za prenos Vaših podataka izvan EU/EEA, obezbedićemo usaglašenost sa svim zakonima o privatnosti koji se primenjuju na takve lične podatke.

Koliko dugo se čuvaju Vaši lični podaci?

Vaši lični podaci će se čuvati sve dok imate registrovan nalog i biće izbrisani ubrzo nakon odjave Vašeg naloga ili nakon završetka najnovije porudžbine ili komunikacije u vezi sa Vašom ponudom ili pitanjem ili na duži vremenski period potreban za administraciju bilo kojih naloga za kupovinu i proistekle ugovore ili prema važećim zakonima (kao što je knjigovodstvo). Međutim, možete zatražiti da ranije izbrišemo Vaše lične podatke (pogledajte Vaša prava u nastavku).

Koja su Vaša prava?

Imate pravo da znate koje lične podatke obrađujemo u vezi sa Vama i da zatražite kopiju takvih podataka. Imate pravo da ispravite netačne lične podatke o Vama, a u nekim slučajevima možete zahtevati da izbrišemo Vaše lične podatke (npr. ako povučete saglasnost). Takođe, imate pravo da prigovorite određenoj obradi Vaših ličnih podataka i zahtevate da obrada Vaših ličnih podataka bude ograničena. Imajte na umu da ograničenje ili brisanje Vaših ličnih podataka može dovesti do toga da ne budemo u mogućnosti da ispunimo naše obaveze. Takođe, imate pravo da izdvojite svoje lične podatke u mašinski čitljivom formatu i prenesete lične podatke drugom kontroloru.

Alfa Laval Corporate AB, Reg. No. 556007-7785, PO Box 73, SE-221 00 Lund, Švedska je kontrolor obrade Vaših ličnih podataka. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, pišite na ebusiness@alfalaval.com.

Ako imate bilo kakve primedbe ili žalbe na način na koji obrađujemo Vaše lične podatke, imate pravo da ovo prijavite Švedskoj upravi za zaštitu podataka (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten) koja je nadležni organ za našu obradu ličnih podataka.

Imajte na umu da će se poslovni partneri kompanije Alfa Laval sa kojima ste saglasni o deljenju Vaših ličnih podataka smatrati kontrolorima tih ličnih podataka u meri u kojoj obrađuju Vaše lične podatke. Takođe će se smatrati da su poslovni partneri kompanije Alfa Laval kontrolori ličnih podataka povezanih sa Vama koje su registrovali poslovni partneri kompanije Alfa Laval u sopstvenim profilima partnera na veb-stranicama kompanije Alfa Laval. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka od strane poslovnih partnera kompanije Alfa Laval, obratite se direktno relevantnom poslovnom partneru kompanije Alfa Laval.

October 23, 2018