logo

DOC30-24H

3287083341

DOC30-24H

3287083341
  • Kompaktan
  • Jednostavna instalacija
  • Samočišćenje
  • Male potrebe za servisiranjem i održavanjem
  • Sve jedinice su ispitane na pritisak i curenje
  • Bez dihtunga
  • Veoma snažne spojne prirubnice
  • Integrisani nosač za montažu

Opis

Alfa Laval DOC - Namenski hladnjaci ulja su lemljeni pločasti izmenjivači toplote sa snažnim spojnim prirubnicama, podesni za primene koje obuhvataju hlađenje hidrauličnog ulja.

Tehnički detalji

Tip ulja
VG 32
Kapacitet (kW)
25 kW
Temperatura na primarnoj strani (°C)
60 → 50 °C
Temperatura na sekundarnoj strani (°C)
20 → 28 °C
Primarni protok (l/min)
88,5
Sekundarni protok (l/min)
44,3
Težina (kg)
3,8 kg
Priključak na primarnoj strani
-
Priključak na sekundarnoj strani
-