logo

Behandling av vatten och avfall från industrin

Alfa Laval arbetar kontinuerligt med produkter och lösningar som hjälper sina kunder nå sina företags- och miljömål, detta genom att maximera återanvändandet av vatten samt genom minimering av energikonsumtion och avfall.