logo

Industriell vätske-och oljerening

Alfa Lavals så kallade "disc-stack" separatorer avlägsnar effektivt föroreningar i industriella vätskor genom snabb och smiding trefasseparaeing. Våra högpresterande separatorer hanterar rening av fasta partiklar, slam, samt flytande kontaminering så som vatten från oljebaserade vätskor och olja från vattenbaserade vätskor. Produkterna är designade för att maximera väskornas livscykel, förbättra hållbarhet i produktionen och erbjuder låga underhållningskostnader. Alfa Laval's långa erfarenhet i separationstekniken försäkrar högpreserande, kvalitativa produkter med låg avkastning på investeringar.