logo

Alfa Laval Base 6

M6-Base 62PL 1SEC

Alfa Laval Base 6

M6-Base 62PL 1SEC
  • Hög energieffektivitet – låg driftkostnad
  • Flexibel konfiguration – värmeöverföringsytan kan ändras
  • Enkel installation – kompakt utförande
  • Lättservad – lätt att öppna för inspektion och rengöring och lätt att rengöra med CIP
  • Tillgång till Alfa Lavals globala servicenätverk

Beskrivning

Alfa Laval BaseLine är en serie packningsförsedda plattvärmeväxlare som används för mejeriprodukter, livsmedel, drycker och andra hygieniska tillämpningar som kräver termiskt effektiv prestanda. Det finns en stor mängd olika plattor och packningar att tillgå.

Teknisk data

Primärflöde (hl/h)
130 hl/h
Temp. primärsida (°C)
15 → 1 °C
Tryckfall primärsida (kPa)
22 kPa
Kylmedia
Propylenglykol 25%
Sekundärflöde (kg/h)
26030 kg/h
Temp. sekundärsida (°C)
-3 °C
Tryckfall sekundärsida (kPa)
81 kPa
Min. CIP flöde (kg/h)
8100 kg/h
Tryckfall CIP (kPa)
7 kPa