logo

Alfa Laval M Line 15

M15-BFMC 101PL 1SEC

Alfa Laval M Line 15

M15-BFMC 101PL 1SEC
  • Hög energieffektivitet – låg driftkostnad
  • Flexibel konfiguration – värmeöverföringsytan kan ändras
  • Enkel installation – kompakt utförande
  • Lättservad – lätt att öppna för inspektion och rengöring och lätt att rengöra med CIP
  • Tillgång till Alfa Lavals globala servicenätverk

Beskrivning

Alfa Laval M line är en serie packningsförsedda plattvärmeväxlare som används för mejeriprodukter, livsmedel, drycker och andra hygieniska tillämpningar. M line används när konstruktionstrycket överskrider 10 bar(g) (145 psig) eller när långa plattpaket krävs. Det finns en stor mängd olika plattor och packningar att tillgå.

Teknisk data

Primärflöde (hl/h)
850 hl/h
Temp. primärsida (°C)
15 → 1 °C
Tryckfall primärsida (kPa)
38 kPa
Kylmedia
Propylenglykol 25%
Sekundärflöde (kg/h)
161000 kg/h
Temp. sekundärsida (°C)
-3 °C
Tryckfall sekundärsida (kPa)
149 kPa
Min. CIP flöde (kg/h)
50000 kg/h
Tryckfall CIP (kPa)
13 kPa