logo

Пастьоризиране на сметана

Процесът на пастьоризация изисква високи нива на безопасност, хигиена и контрол на процеса. Пастьоризацията на сметана е жизнено важен процес и от съществено значение е съответствието с приложимите разпоредби и стандарти. След обработка със свръх висока температура (UHT) трябва да се поддържат асептични условия. Качеството на компонентите е от ключове значение, с добро управление на дебита и надеждни и ефикасни топлообменници, които играят важна роля.

10
10
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 77PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):2000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 83PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):2000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 113PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):3000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 101PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):3000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 149PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):4000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 127PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):4000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 189PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 159PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 225PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 187PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 261PL 3SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):7000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 217PL 4SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):7000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-

Продукти за сравнение