logo

Alfa Laval Base 6

M6-MBase 113PL 3SEC

Alfa Laval Base 6

M6-MBase 113PL 3SEC
Lead time on request
  • Висока енергийна ефективност – ниски оперативни разходи
  • Гъвкава конфигурация – зоната на топлинен пренос може да бъде модифицирана
  • Лесен монтаж – компактен дизайн
  • Висока експлоатационна надеждност – лесно отваряне за инспекция и лесно почистване чрез CIP
  • Достъп до глобалната мрежа за услуги на Alfa Laval

Описание

Alfa Laval BaseLine е гама от пластинчати топлообменници с уплътнение, използвана в млекопреработвателната, хранително-вкусовата промишленост, промишлеността за производство на напитки и други хигиенични приложения, изискващи термично ефективна работа. Предлага се богата гама от пластинчати топлообменници и топлообменници с уплътнение.

Технически данни

Вход
Студен
Дебит – първичен кръг (kg/h)
3000 kg/h
Температура – първичен кръг (°C)
10 → 95 → 8 °C
Пад на налягане – първичен кръг (kPa)
206 kPa
Охлаждаща среда
Ледена вода
Дебит на охлаждане (kg/h)
11500 kg/h
Температура на охлаждане (°C)
2 °C
Пад на налягане, охлаждане (kPa)
143 kPa
Топлоносител
Топла вода
Дебит на отопление (kg/h)
3800 kg/h
Температура на отопление (°C)
97 °C
Пад на налягане, отопление (kPa)
35 kPa
Мин. дебит за CIP (kg/h)
3240 kg/h
Пад на налягането при CIP (kPa)
153 kPa