logo

Подово отопление

Алтернатива на радиаторите е подовото отопление, при което кръговете се полагат под пода.

702
30
9
12
24
29
73
50
60
98
93
28
23
17
23
80
23
47
25
78
  • ...
Lead time on request
CBH16-9H
3287087068
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):10 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CBH16-13H
3287087069
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):15 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CBH16-17H
3287087071
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):19 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CBH16-25H
3287087072
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):25 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CBH16-35H
3287087073
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):30 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CBH16-41H
3287087074
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):34 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-10M
3287083368
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):26 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-18M
3287083369
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):40 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-18M
3287083369
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):50 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-18M
3287083369
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):65 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-24M
3287083370
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):85 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
Lead time on request
CB30-34M
3287083371
лв.
Топлинен източник:Бойлер
Мощност (kW):100 kW
Макс. пад на налягането (kPa):30 kPa
  • ...

Продукти за сравнение