logo

ОВК

HVAC е технология за осигуряване на комфортно отопление и охлаждане на еднофамилни домове, блокове с апартаменти, хотели, средни до големи промишлени и офис сгради и болници, където се регулират безопасните и здравословни жилищни условия по отношение на температурата и влажността.