logo

Радиаторно отопление

Използването на гореща вода за радиаторно отопление е стандартна практика за създаване на удобна интериорна среда.

  • ...
CB60-10H
3287084781
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):10 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-20H
3287072162
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):20 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-20H
3287072162
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):30 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-20H
3287072162
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):40 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-30H
3287072163
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):50 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-40H
3287072164
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):70 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-60H
3287072166
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):100 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB60-100H
3287092524
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):150 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB110-54H
3287109180
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):200 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB30-10H
3287096304
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):10 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB30-18H
3287092508
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):20 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
CB30-18H
3287092508
Топлинен източник:Boiler
Мощност (kW):30 kW
Макс. пад на налягането (kPa):15 kPa
  • ...

Продукти за сравнение