logo

Пастьоризиране на мляко

Процесът на пастьоризация изисква високи нива на безопасност, хигиена и контрол на процеса. Пастьоризацията на млякото е жизнено важен процес и от съществено значение е съответствието с приложимите разпоредби и стандарти. След обработка със свръх висока температура (UHT) трябва да се поддържат асептични условия. Качеството на компонентите е от ключове значение, с добро управление на дебита и надеждни и ефикасни топлообменници, които играят важна роля.

14
14
15
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 108PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):2000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 96PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):3000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 116PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):3000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 144PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):3000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 118PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):4000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 142PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):4000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 190PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):4000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 144PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 174PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 236PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):5000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 178PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-
Lead time on request
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 202PL 4 SEC
Дебит – първичен кръг (kg/h):6000 kg/h
Дебит – първичен кръг (lb/h):-
Дебит – първичен кръг (l/s):-

Продукти за сравнение