logo

Alfa Laval Base 6

M6-MBase 96PL 4 SEC

Alfa Laval Base 6

M6-MBase 96PL 4 SEC
Lead time on request
  • Висока енергийна ефективност – ниски оперативни разходи
  • Гъвкава конфигурация – зоната на топлинен пренос може да бъде модифицирана
  • Лесен монтаж – компактен дизайн
  • Висока експлоатационна надеждност – лесно отваряне за инспекция и лесно почистване чрез CIP
  • Достъп до глобалната мрежа за услуги на Alfa Laval

Описание

Alfa Laval BaseLine е гама от пластинчати топлообменници с уплътнение, използвана в млекопреработвателната, хранително-вкусовата промишленост, промишлеността за производство на напитки и други хигиенични приложения, изискващи термично ефективна работа. Предлага се богата гама от пластинчати топлообменници и топлообменници с уплътнение.

Технически данни

Регенериране на топлина
90%
Дебит – първичен кръг (kg/h)
3000 kg/h
Температура – първичен кръг (°C)
4 → 74 → 4 °C
Пад на налягане – първичен кръг (kPa)
254 kPa
Охлаждаща среда
Ледена вода
Дебит на охлаждане (kg/h)
6000 kg/h
Температура на охлаждане (°C)
2 °C
Пад на налягане, охлаждане (kPa)
56 kPa
Топлоносител
Топла вода
Дебит на отопление (kg/h)
3600 kg/h
Температура на отопление (°C)
76 °C
Пад на налягане, отопление (kPa)
35 kPa
Мин. дебит за CIP (kg/h)
2700 kg/h
Пад на налягането при CIP (kPa)
198 kPa