logo

Производство на енергия и централно топлоснабдяване

Топлообменниците и системите на Alfa Laval играят ключова роля в централното топлоснабдяване. Портфолиото със заварени продукти Ви предлага компактни решения, които ще увеличат ефективността на Вашата централна отоплителна централа и ще Ви помогнат да се подготвите за зимата!

CP30 316L
CP30-60 pl 316L
Дейност (kW):3000 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP30 316L
CP30-100 pl 316L
Дейност (kW):3200 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP40 316L
CP40-160 pl 316L
Дейност (kW):3333 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP30 316L
CP30-100 pl 316L
Дейност (kW):6300 kW
Макс. пад на налягането (kPa):100 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP40 316L
CP40-160 pl 316L
Дейност (kW):6600 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP50 316L
CP50-200 pl 316L
Дейност (kW):6800 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP40 316L
CP40-120 pl 316L
Дейност (kW):9400 kW
Макс. пад на налягането (kPa):100 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP50 316L
CP50-150 pl 316L
Дейност (kW):9900 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP50 316L
CP50-200 pl 316L
Дейност (kW):10200 kW
Макс. пад на налягането (kPa):100 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP40 316L
CP40-160pl 316L
Дейност (kW):12500 kW
Макс. пад на налягането (kPa):100 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP50 316L
CP50-150 pl 316L
Дейност (kW):12800 kW
Макс. пад на налягането (kPa):100 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-
CP75 316L
CP75-150 pl 316L
Дейност (kW):13400 kW
Макс. пад на налягането (kPa):50 kPa
Макс. пад на налягането (PSIG):-

Продукти за сравнение