logo

CP75 316L

CP75-150 pl 316L

CP75 316L

CP75-150 pl 316L
  • Ниският екологичен отпечатък свежда до минимум разходите за монтаж, поддръжка и оперативните разходи
  • Лазерното заваряване осигурява здрава конструкция и подобрява надеждността на процеса
  • Превъзходните термични характеристики осигуряват максимално оползотворяване на топлината с минимален топлоносител (за отопление или охлаждане). Това намалява разхода на гориво, енергийните разходи и влиянието върху околната среда
  • Отварящ се блок, което позволява лесен и пълен достъп до зоната на топлообмен за инспекция, почистване и ремонт, в случай на необходимост

Описание

Alfa Laval Compabloc е изцяло заварен компактен топлообменник, проектиран за цялата гама процесни и комунални дейности. Продуктовата дама Compabloc осигурява най-ефективното, изгодно, компактно и с възможност за почистване решение на топлообменник, предлагано днес на пазара. След 20 години на пазара Compabloc се е доказал като пазарен лидер по отношение на разходите и спестяването на енергия по време на срока на експлоатация.

Технически данни

Топлинен източник
Пара ниско налягане
Парно налягане (bar)
3 bar
Дебит на парата (kg/h)
20000 kg/h
Температура на водата на изхода за централно топлоснабдяване (°C)
125 °C
Дебит на водата за централно топлоснабдяване (kg/h)
200000 kg/h
Дейност (kW)
13400 kW
Дължина (mm)
1470 mm
Широчина (mm)
1760 mm
Височина (mm)
1700 mm
Тегло (kg)
6200 kg

Reviews

(0)