logo

乳品巴杀

巴氏杀菌工艺要求高水平的安全、卫生和过程控制。牛奶巴氏杀菌是一个至关重要的过程,遵守相关法规和标准是必不可少的。遵照超高温灭菌处理必须保持无菌条件。设备的质量是关键因素,良好的流量控制和可靠、高效的换热器起着重要的作用。

14
14
15
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 108PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):2000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 96PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):3000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 116PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):3000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 144PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):3000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 118PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):4000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 142PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):4000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 190PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):4000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 144PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):5000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 174PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):5000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 236PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):5000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 178PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):6000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-
要求交付周期
Alfa Laval Base 6
M6-MBase 202PL 4 SEC
初级侧流速 (kg/h):6000 kg/h
初级侧流速 (lb/h):-
初级侧流速 (l/s):-

产品比较